Teenused

Maastiku- ja taristuhooldus

Teostame kõik vajalikud tööd, et teie kinnistu või haldusalas olev taristu oleks puittaimesitkust puhas ja ohutu.

Metsakasvatus ja metsahooldus

Teostame kogu metsakasvatuse tsüklit alates metsaistutamisest kuni uuendusraieni.

Kinnistute ja raieõiguse ost

Ostame erinevas vanuseklassis metsa- ning igas seisundis ja suurusega põllumaad kõigis maakondades üle Eesti.

Raieteenused

Teostame kõiki raie liike valgustusraiest kuni uuendusraieni nii käsitsi, kui ka masinatega.