Kinnistute ja raieõiguse ost

Põllu- ja metsakinnistute ost

Ostame metsa- ja põllumaad kõigis maakondades üle Eesti. Meile võib pakkuda erinevas vanuseklassis puistud. Kõige rohkem oleme huvitatud raieküpse vanuseni jõudnud metsades, kuid samuti võib meile pakkuda nii metsanoorendikke, kui ka lagedaks raiutud metsamaad.
Lisaks võib meile pakkuda erinevas seisundis ning kõikvõimaliku suurusega põllumaid, sõltumata sellest, kas see on PRIA-s registreeritud kõrge boniteediga haritav põld või hoopis sööti jäetud ja võsaga kinnikasvanud endine karjamaa.

Oma päringuid ja pakkumisi saate meile edastada telefoni, e-posti või päringuvormi kaudu. Võtame teiega esimesel võimalusel ühendust, et koguda lisainfo ning teha omapoolse hinnapakkumise.

Kasvava metsa raieõiguse ost

Kui te ei soovi oma metsamaad müüa, kuid samas soovite saada seal kasvava metsa eest tulu, siis on kõige mõistlikum müüa raieõigust. Sellisel juhul teie saate endale eelnevalt kokkulepitud rahasumma ning meie saame õiguse metsa ülestöötamiseks ning saadud metsamaterjali realiseerimiseks. Teisisõnu, maa jääb teie omandisse ning teie saate oma raha juba enne raietööde algust.


Oma päringuid ja pakkumisi saate meile edastada telefoni, e-posti või päringuvormi kaudu. Võtame teiega esimesel võimalusel ühendust, et koguda lisainfo ning teha omapoolse hinnapakkumise.

Kasvava võsa raieõiguse ost

Kui teil on sööti jäänud põllumaa või muu võsastunud territoorium, mida ei ole plaanis maha müüa vaid on plaanis hoopis uuesti kasutusele võtta, siis selle maa korrastamine ei pruugi olla teie jaoks lisakulu. Vastupidi, sellest võib lisaraha teenida, müües meile kasvava võsa raieõigust. Tulemusena saate endale nii raha, kui ka tüütu võsast vabastatud kinnistu. Lisaks saame olla abiks ka edasisel kändude juurimisel ning raiejäätmete freesimisel.


Oma päringuid ja pakkumisi saate meile edastada telefoni, e-posti või päringuvormi kaudu. Võtame teiega esimesel võimalusel ühendust, et koguda lisainfo ning teha omapoolse hinnapakkumise.

Koondatud võsa ja hakkepuidu ost

Lasksite puhastada oma kinnistu võsast ning koondada selle hunnikusse hakkepuidu valmistamiseks, kuid asi jäi toppama kas vähese koguse või muu põhjuse taga? Pakkuge see meile! Omame laia partnerite võrgustikku, kes töötavad üle Eesti ja saavad kohale tulla isegi vähese koguse pärast.

Oma päringuid ja pakkumisi saate meile edastada telefoni, e-posti või päringuvormi kaudu. Võtame teiega esimesel võimalusel ühendust, et koguda lisainfo ning teha omapoolse hinnapakkumise.

Tehtud tööd

Meie partnerid