Maastiku- ja taristuhooldus

Elektriliinide, gaasitrasside ja muude sihtide puhastamine võsast

Et vältida ulatuslike elektrikatkestusi või jõuda õigel ajal gaasitoru avariikohale, peab liinikoridor ja gaasitrass olema õigel ajal hooldatud, ehk võsast ning puudest vaba. Selleks on ettenähtud keskmiselt iga viie aasta tagant toimuv trassi hooldus, mille käigus raiutakse ehitise kaitsevööndis võsa, piiratakse oksi ning eemaldatakse ohtlikke puid.

 Meie ettevõttel on 15-aastane kogemus erinevate trasside hooldamisel, näiteks oleme puhastanud koridorid 0,4-330 kV pingega liinidel nii linnas, kui maal.

Ohtlike puude langetamine

Kas teie kinnistul või objekti läheduses on puu, mis võib ohustada inimeste tervist või vara? Teatage sellest meile ja sõltuvalt olukorrast leiame koos parima lahenduse. Meil on spetsialistid, kes saavad hakkama iga keerulise puuga.

Vahet ei ole, kas see kasvab maja kõrval, aedade vahel või elektriliini kaitsevööndis. Saame kasutada erinevaid võtteid ja tehnikat, et sellest puust ohutult lahti saada ning utiliseerida tekkinud raiejäätmed ning kännud.

Puuokste kärpimine ja latvade pügamine

Tihtilugu ei ole vajadust terve puu maha võtta, kuna ohtlikuks võib olla vaid mõni oks või latv. Kui selle oksa või ladva piiramine ei too puule liiga palju kahju või ei vähenda oluliselt selle võramahtu, siis on otstarbekam piirduda kärpimisega. Okste kärpimisel ning latvade pügamisel peab jälgima spetsiaalseid tehnikaid ning kasutama õigeid tööriistu, et puu jääks terve ning näeks välja esteeliselt.

Okste kärpimisega puutume tihti kokku tiheasustusaladel liinitrasside hooldamisel, viljapuuaedade hoolduslõikusel, ehitusobjektide ettevalmistamisel jne. Meie koostööpartneriks on kutsetunnistusega arboristid, kel on teadmisi ja oskusi teid aidata igas keerulises olukorras.

Hekkide pügamine

Hekiks võib olla alla meetrise kõrgusega põõsaste kogum, kui ka taluhoovi kaitseks vanavanemate poolt istutatud võimsate kuuskede riba. Saame ilusti mõlema variandi hoolduslõikusega hakkama. Kõik sõltub tehnikast ja oskustest, mida kasutada. Et tuleva hekki vähem kahjustada, peab juba istutamisel läbi mõtlema, kui laiaks või kõrgeks saab selle kasvatada ja sellest lähtuvalt valima pügamise võtteid ja tihedust.

Muru ja rohu niitmine ja trimmerdamine

Aitame muru ja rohu niitmise ja trimmerdamisega taluhoovidel, suvekodudel, ehitusobjektidel, tootmisterritoriumitel, päikesepaneeliparkidel, kraavidel, põldudel, parkidel, haljasaladel, alajaamadel, tuletõrje veevõtukohtade ümbruses ja paljudes muudes kohtades. Töid teostame nii ühekorralise väljakutse kui ka pikaajalise lepingu alusel. Küsi kindlasti hinnapakkumist!

Päikesepaneeli- ning tuuleparkide hooldus

Võtame enda hoole alla päikesepaneeli- ja tuulepargid üle Eesti. Teie vajadustest lähtuvalt saame teostada muru ja rohu niitmist, lumelükkamist, päikesepaneelide puhastamist ning muid kaasnevaid töid. Töid teostame nii ühekorralise väljakutse kui ka pikaajalise lepingu alusel. Küsi kindlasti hinnapakkumist!

Kändude juurimine, puurimine ja freesimine

Saame abiks olla nii üksiku kännu eemaldamisel, kui ka suure platsi korrastamisel. Meie arsenalis on nii kännufreesid, kui ka kännupuurid. Teostame täisteenust alates võsa või puude raiumisest kuni kändude eemaldamise ja pinna planeerimiseni.

Põldude ja kinnistute puhastamine võsast

Hooldamata kinnistul hakkab meie kliimas väga ruttu võsa kasvama. Juba esimese kümmekonna aasta jooksul võib sööti jäetud põllule tekkida korralik võpsik, millest lahtisaamine võib mettespetsialistile päris keeruliseks olla. Sellises olukorras tulevad appi meie spetsialistid, kes aitavad tüütu võsast lahti saada.

Kui on biomassi piisavalt palju, saate kulu asemele lisatulu teenida müües meile kasvava võsa raieõigus. Võtke julgelt meiega ühendust ja leiame koos sobiva lahenduse!

Tehtud tööd

Meie partnerid