Metsakasvatus ja metsahooldus

Metsaistutus

Metsamajandamine ei lõpe raieküpse metsa maharaiumisega. Ühe asja lõpp on teise asja algus. Kui on soov kasvatada järgmiste põlvkondade jaoks väärtusliku metsa, siis ei pääse uue kultuuri istutamisest, ehk uue metsapõlvkonna rajamisest. Protsess algab maapinna ettevalmistamise ja kasvukohale sobiva puuliigi valikuga. Istutustööd toimuvad suures osas käsitsi – paljasjuurseid taimi istutame labida või kiili ning potitaimi istutustoru abiga.

Istutamiseks sobib kõige paremini kevad, kuid samuti võib istutada ka sügisel enne esimesi külmasid.

Kultuuri hooldamine

Kultuuri hooldamine on hooldusraie liik, mille eesmärgiks on väikeste puude, e. metsakultuuri kasvutingimuste parandamine, et tagada nende võimekust konkureerida lopsaka rohttaimestiku ning kiirekasvulise võsaga. Valdavalt on siiski tegu mitte raiega, vaid hoopis rohu niitmise või tallamisega. Neid toiminguid peab iga aasta uuesti kordama kuni puud kasvavad ümbritsevast rohurindest kõrgemale.

Valgustusraie

Valgustusraie on hooldusraie liik, mille eesmärgiks on noorte taimede kasvutingimuste parandamine ning puistu liigilist koosseisu kujundamine, mida teostatakse 4-20 aasta vanuses metsas. Selles eas puistu on väga tihe ning puud konkureerivad omavahel valguse, vee ja toiteainete pärast. Kõige kiirema kasvutempoga on tihtilugu väheväärtuslikud puuliigid, mis lämmatavad väärtuslikke okas- ja lehtpuid.


Valgustusraie ajal raiutakse kõigepealt ära need puud, mis takistavad peapuuliigi kasvamist, kuid samuti kõverad, kahjustatud või surevad puud. Tulemusena on kasvukohatüübile sobiva liigilise koosseisuga puistu, kuhu on jäetud kasvama terved, sirged ja korraliku võraga puud.

Harvendusraie

Harvendusraie on hooldusraie liik, mille eesmäärgiks on tõsta puistu väärtust, luues häid kasvutingimusi kõige kvaliteetsematele puudele. Harvendusraie läbiviimise tulemusena väheneb puude konkurents toitainete ja vee pärast ning tõuseb puistu vastupanuvõime tormi- ja lumekahjustustele, haigustele ning putukkahjuritele.
Harvendusraiet teostatakse 20-50 aasta vanuses metsas ning nende arv puistu eluringi jooksul varieerub sõltuvalt kasvukohatüübist ning metsa majandamise eesmärkidest.

Harvendusraie jooksul raiutakse välja eelkõige surnud, surevad või haiged puud, samuti okslikud, halva tüvevormiga ja vigastatud puud ning lõpuks liiga tihedalt kasvavad terved puud.

Sanitaarraie

Sanitaarraie on hooldusraie liik, mille eesmärgiks on parandada metsa tervisliku seisundi, eemaldades sealt haigeid, kahjustatud ning surevaid ja surnud puid. Selle raieliigi aluseks on metsakaitseline ekspertiis. Kõige levinumad põhjused sanitaarraie teostamiseks on haigused, tormid ja kahjurid. Näiteks suurel alal tormimurru likvideerimine, nakkusallikaks olevate või kahjurite paljunemist soodustavate puude eemaldamine, väliste kahjustustega puude eemaldamine.
Tähtis on jälgida, et sanitaarraie tulemusena ei langeks metsa täius alla 30 protsendi.

Tehtud tööd

Meie partnerid